​Ring til os på tlf.: 70 23 10 12

GDS- Begravelse - Hvad skal De sørge for?

Her kan De læse, hvad De selv skal gøre ved en Gør Det Selv Begravelse eller Bisættelse.

Ved en Gør Det Selv Begravelse skal De selv sørge for følgende:

 • Ring til os, når dødsfaldet er indtruffet, så vi kan drøfte hvorledes bisættelsen eller begravelsen skal foregå, herunder om det skal være en Gør Det Selv Begravelse
 • Hvis afdøde var medlem af folkekirken, og der ønskes en kirkelig handling, skal kirkekontoret eller kordegnen i afdødes sogn kontaktes. Se www.sogn.dk. Kirkekontoret vil derpå være behjælpelig med kontakt til præsten
 • Vigtigt! Ved jordbegravelse i forbindelse med en Gør Det Selv Begravelse, det vil sige en kirkelig handling med efterfølgende jordfæstelse på en kirkegård, er det vigtigt, at De tjekker med kirkegårdskontoret, om de har tid til at modtage kisten efter den kirkelige handling
 • Ved dødsfald på et hospital afhentes dødsattesten ved hospitalets kapel, medmindre den er indtastet digitalt af lægen. Kontakt kvartermesteren i sygehusets kapel, hvis dødsattest skal afhentes.
 • Medbring tøj til afdøde, hvis der ikke skal benyttes ligklæder. Vi kan tilbyde ligklæder mod et tillæg på 380,- kroner (inklusiv moms)
 • Ved dødsfald i eget hjem kontaktes læge eller vagtlæge, der udfærdiger dødsattesten
 • Ved dødsfald på et plejehjem eller et hospice udfærdiges dødsattesten på stedet, hvorfor den skal afhentes der.
 • Dødsanmeldelsen (Anmodning om Begravelse/Ligbrænding ) kan udfyldes og underskrives digitalt på www.borger.dk. Anmodning sendes digitalt til kirkekontoret via Kirkeministeriet, men den kan først indsendes og godkendes, når dato og tidspunkt for begravelsen eller bisættelsen er fastsat. Kirkekontoret sender en kopi af afgørelsen til krematoriet og kirkegården samt skifteretten.
 • Ansøgning om begravelseshjælp, kan gøres digitalt på www.borger.dk  Her kan De endvidere få oplyst, hvor meget der kan udbetales i begravelseshjælp.
 • Kontakt kirkegården for at udvælge gravsted.
 • Bestil kistepyntning hos blomsterhandler
 • Kontakt eventuelt en avis, hvis De ønsker en eventuel dødsannonce indrykket
 • Arranger transport af urne fra krematoriet til kirkegård, hvis ikke De ønsker GDS Begravelse til at foretage denne opgave.

GDS- Begravelse kan bestilles telefonisk

Kontakt os på telefon 70 23 10 12 for at aftale nærmere om en Gør Det Selv Begravelse.

Bliv ringet op​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

GDS- Begravelse ·|Rødovre Centrum 273 · 2610 Rødovre · Telefon: 70 23 10 12· info@gds-begravelse.dk